Bergsjö fiskeområde

 

Inom Bergsjö Fiskeområde kan du bedriva de flesta formerna av fiske, både insjöfiske och fiske i strömmande vatten.

Notera att Vadeån, Rexforsån och Älgeredsån nu är klassade som specialvatten. Detta innebär att fiskekort för Bergsjö och Nordanstig inte gäller i dessa vattendrag, ett speciellt kort måste därför lösas där till en kostnad av 50kr/dag eller 500kr/år

 

 

 

 

Share Button