Fiskeregler

 • Du som vill fiska i Bergsjö måste ha fiskekort.
 • Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas.
 • Du är skyldig att känna till dom regler som finns.
 • Fiskekortet ska medföras och på begäran av fisketillsyningsman uppvisas.
 • Ungdomar måste ha fiskekort from året de fyller 16 år.
 • Minimimått för öring och harr är 35 cm utom i mindre bäckar, gädda över 80 cm bör återutsättas.
 • Fiske med agnad krok, avser mask, räka maggot och betesfisk är förbjudet i Vadeån uppströms kraftledningen, Älgeredsån, Rexforsån och Slätterneån.
 • Allt fiske efter harr är förbjudet 1-31 maj, eftersom den leker.
 • Allt fiske efter öring är förbjudet 1 sept- 31 dec eftersom den leker.
 • I våra Put & Take vatten Hannåstjärn och Orrantjärn gäller speciella regler.
 • Fiske med ståndkrok/gäddsax är förbjudet.

 

Visa hänsyn mot djur, människor och natur.

Skräpa inte ner.

Läs mer om Fiskekort

 

Sidan uppdaterad 2016.05.19

Share Button